Wist u dat er twee soorten mensen zijn?

Veel mensen zijn duidelijk positief, sommige mensen zijn duidelijk negatief. Kijk maar eens om je heen.

Maar, van veel mensen is het eigenlijk niet zo goed te zeggen.  Hoe zitten je medewerkers in elkaar? Zijn ze meer positief of meer negatief? Hoe weet je dat? Hoe herken je dat? En maakt dat iets uit?

En je klanten?  Je leveranciers? Je relaties? Wie is er meer constructief en wie meer destructief? Wie heb je liever?

 

Soms lopen dingen om onverklaarbare redenen niet goed

Iedereen doet bijvoorbeeld hard zijn best om een paar nieuwe klanten binnen te halen. Alles ziet er heel erg goed uit. En  toch haakt de klant plotseling af. Hoe kan dat komen?

Je hebt er veel aangedaan om de productie in je bedrijf zo soepel mogelijk te laten draaien. Maar, het blijft telkens maar verkeerd gaan. Wat kan daarvan de oorzaak zijn?

En als je dan de mogelijke oorzaak weet, wat kun je er dan aan doen?

Onverklaarbare gevoelens

  • Ben je wel eens gedemotiveerd en weet je totaal niet waarom?
  • Raak je je zelfvertrouwen wel eens kwijt en weet je niet wat je er aan kunt doen?
  • Voel je je wel eens gekleineerd of gekwetst en je weet niet goed hoe dat nu komt?
  • Ziet alles er goed uit en heb je toch de neiging om de moed op te geven?
  •  Wanneer was de laatste keer dat jou iets dergelijks overkwam? Was dat leuk?

20% of minder van de mensen om je heen zorgen voor 80% van je problemen. En slechts 2,5% daarvan zijn de echte onruststokers. De vraag is alleen: hoe herken je die 20%? En hoe herken je de andere 80% van de mensen?

Op welk gedrag moet je wel en niet letten? 

Op wat voor manier van communiceren moet je wel en niet letten? Hoe kun je het kaf van het koren scheiden?

Er zijn twaalf kenmerken waarmee je een antisociale persoon kunt herkennen.

Hier is de eerste manier om ze op te merken is door vast te stellen hoe ze spreken.

De anti-sociale persoonlijkheid heeft een van de volgende eigenschappen:

Hij of zij spreekt alleen in zeer algemene termen.

Ze zeggen….”, ”Iedereen  denkt…..”,  “Iedereen weet…..”  en meer van die uitdrukkingen worden voortdurend gebruikt, vooral bij het vertellen van  geruchten. “

Ben je wel eens op een vergadering geweest waar iemand zei, “We hebben allemaal problemen vanwege de economie,”

Mensen houden er niet van als iemand te veel succes heeft ” of  “Iedereen in deze streek heeft het moeilijk“? Dit zijn algemeenheden.

Zodra je een opmerking hoort die begint met, “Iedereen zegt. . . ” of  “Alle burgers voelen. . . ” of  “Al de werknemers denken. . . ,” dan moet je op je hoede zijn.

Je hoorde zojuist het begin van een algemeenheid.  “Iedereen vindt dat je het fantastisch doet!” “Niemand was laat vandaag.” “Alle timmerlieden waardeerden het hout dat je vandaag gekocht hebt.”

Maar als de boodschap negatief is, dan richt de spreker een mes op je rug.

“Niemand gelooft je optreden tegen de werknemers vandaag.” “Iedereen vindt het salaris te laag.” “Niemand draagt z’n haar meer zo.”

Een van de redenen dat de media zo’n slechte invloed hebben op de maatschappij is vanwege haar algemeenheden. Luister of kijk maar naar het nieuws of lees een krant en je zult de algemeenheden eruit zien springen. “Amerika was geshockeerd en bedroefd. . .” “Volgens welingelichte bronnen is. . .” “Critici vroegen waarom de president verklaarde dat. . .”

De journalist zou lang niet zo erg van streek maken als hij specifiek was met zijn nieuws.

“Mijn dochter vroeg me waarom de president verklaarde dat. . .”

Omdat antisociale mensen willen dat jij en anderen niet slagen, proberen ze je te verwarren en van streek te maken met algemeenheden.

Hoe er mee om te gaan?

 

“Wanneer men vraagt: “Wie is iedereen?”, blijkt het gewoonlijk één bron te zijn en uit deze bron heeft de antisociale persoon in elkaar geflanst wat hij of  zij doet voorkomen als de algemene opinie van de hele samenleving.”

Bijvoorbeeld:  Jij: “Nancy, je zei zojuist dat iedereen vindt dat ik te veel verdien. Wie precies?” Nancy: “Oh, uh, wel, weet je, iedereen waarmee ik praat. Het is algemeen bekend.” Jij: “Kun je me vertellen wie precies?”

Nancy: “Ik weet niet, ik kan het me niet precies herinneren. Ik zal het eens rond vragen.”

Jij: “Ik veronderstel dat je het allemaal maar verzonnen hebt. Waag het niet nog zulke dingen tegen me te       zeggen.”

Sociale Persoonlijkheid

Terwijl de antisocialen de wereld naar beneden proberen te halen, proberen de sociale persoonlijkheden deze te verbeteren. Constructieve mensen maken het leven beter voor de mensen om hen heen.

Gelukkig zijn de meeste mensen sociale persoonlijkheden (zo’n 80% op z’n minst).

Sociale persoonlijkheden zijn het tegenovergestelde van de antisociale persoonlijkheid.

Ze zijn bijvoorbeeld erg specifiek.

“De sociale persoonlijkheid is specifiek bij het vermelden van omstandigheden.

“Joop Jansen zei….”,

“In het nieuwsblad De Ster stond…..”,en vermeldt de bron van gegevens als dat van belang of mogelijk is. “

” Hij kan wellicht de algemene termen “zij” of “men” gebruiken, maar hij doet dat zelden in verband met het toe   schrijven van alarmerende beweringen of meningen.”

Voorbeelden van uitingen van sociale persoonlijkheden zijn: “Patty en Jannie willen graag opslag.” “Gert vond je speech te gek.”

Zelfs als de sociale persoonlijkheid slecht nieuws doorgeeft, maakt het je niet van streek.

Bijvoorbeeld, “Marjan en Fred hebben besloten naar Rotterdam te verhuizen om hun zoon te helpen bij het produceren van documentaires.”

De antisociaal ziet in slecht nieuws een mogelijkheid om je van streek te maken.

“Het lijkt erop dat veel mensen ons gaan verlaten. . . Marjan en Fred en anderen. Misschien vinden ze het hier wel niet leuk of bevalt de manier waarop ze behandeld worden ze wel niet.”

Aanbeveling :

Telkens als je de komende week een algemeenheid hoort die slecht nieuws bevat,verwerp dan de informatie.

Neem gewoon aan dat de persoon onvoorzichtig of soms antisociaal is.

Vraag direct: ” Wie is iedereen?” of ”  Wie precies?”

Lees ook eens een krant vanuit deze optiek: is dit een algemeenheid die slecht nieuws bevat of niet ?

Het zal je een hele andere kijk op de wereld geven…

Meld je aan voor onze Tips