Ondernemerstest: inzicht in je sterke en zwakke punten

Wat is de Ondernemerstest?

De ondernemerstest geeft inzicht in de sterke punten en punten die verbeterd kunnen worden gebaseerd op 10 capaciteiten.

  • Hoe ga je om met kansen?
  • Hoe reageer je op veranderingen in de markt?
  • In hoeverre durf je risico’s te nemen?

Achterhaal wat je competenties/capaciteitenzijn en welke je dient te verbeteren zodat jij jezelf kunt ontwikkelen tot een ondernemende ondernemer, een entrepreneur.

Ben ik ondernemend?  Om je inzicht te geven in jouw ondernemersprofiel is deze test voor de ondernemer. De test is wetenschappelijk getoetst, en meet specifieke ondernemerskwaliteiten. Zo krijg je een beeld van je sterke en minder sterke punten en kom je erachter op welke manier je je nog verder kunt ontwikkelen.

Allereerst vragen wij u uw persoonsgegevens in te voeren, na het versturen van deze gegevens komen de vragen op uw scherm. De test invullen neemt ongeveer 30 minuten. Er wordt na de test contact met u opgenomen voor een evaluatie van uw test.

Instructies:

  • ja betekent ja of meestal ja
  • ? betekent misschien of niet zeker
  • nee betekent nee of meestal niet

Beantwoord elke vraag zoals u zich OP DIT MOMENT voelt, of zoals u dit nu ervaart of ziet. De nauwkeurigheid hangt af van de eerlijkheid van uw antwoorden.
Succes!

Stap 1 van 6 - Uw gegevens

16%
  • Persoonlijke gegevens